• Tým Airius

SNIŽTE VÝDAJE NA VYTÁPĚNÍ O 20–50 %

Účty za všechny druhy paliva neustále rostou - milionům domácností i podniků. Pro některé to znamená buď přenesení vyšších nákladů ve formě vyšších cen pro zákazníky, pro některé dokonce zastavení výroby nebo úplné uzavření podniku.

PROČ CENY PALIVA ROSTOU?

Došlo k celosvětovému tlaku na dodávky plynu a energie.

Studená zima v Evropě v loňském roce vytvořila tlak na dodávky a v důsledku toho jsou tak zásoby plynu v letošním roce mnohem nižší, než je obvyklé. Z Asie – zejména z Číny – vzrostla poptávka po zkapalněném zemním plynu. To zapříčinilo zvýšení velkoobchodních cen plynu po celém světě. Od ledna letošního roku vzrostly ceny o 250 % (zdroj: www.bbc.co.uk/news/business).JAK TEDY SNÍŽIT NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ? POMOHOU VENTILÁTORY AIRIUS

Airius má řadu jedinečných, inovativních ventilátorů, které pomohou ušetřit 20–50 % energie na vytápěná či chlazení prostorů – snižují spotřebu, účty i uhlíkovou stopu v budovách. Ventilátory Airius již pomohly snížit náklady na energie tisíce společnostem, v prostorech jako jsou kanceláře, sklady, maloobchodní showroomy, hangáry, továrny, školy i nemocnice – řešení funguje všude!

A JAK TO FUNGUJE?

Všechny budovy mají přirozeně problém vyrovnat ve vnitřních prostorech teplotní rozdíly – tento přírodní jev je známý jako tepelná stratifikace. Horký, lehčí vzduch stoupá ke stropu. Studený vzduch naopak klesá dolů k podlaze. Výsledkem je dramatický rozdíl teplot mezi podlahou a stropem.


Hlavním negativním důsledkem tepelné stratifikace je to, že systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) musí pracovat na maximum, aby udržely rovnoměrnou teplotu. Systémy HVAC musí tak doslova chrlit horký nebo studený vzduch, aby odolaly účinkům tepelné stratifikace. V důsledku toho jsou logicky účty za energie vyšší a stav prostředí je zřídka ideální.


Budovy s vysokými stropy častěji trpí extrémními teplotními rozdíly. Zbytečné teplo se nevyhnutelně dostane do horní části budovy a může zvýšit teplotu v prostoru až o 14 °C. Naopak těžší ochlazený vzduch, který se obtížněji distribuuje, je plýtván poklesem na nejnižší místa v budově nebo uvězněním v oblastech s těžkou cirkulací.


Destratifikační systémy Airius

Pro boj s problémem tepelné stratifikace máme řadu destratifikačních ventilátorových systémů, které vyrovnávají vnitřní teploty v budovách recirkulací stávajícího tepla a jakéhokoli dalšího tepla generovaného lidmi, procesy nebo solárním ziskem.

Naše systémy také výrazně zkrátí dobu provozu a pracovní zatížení topných a chladicích systémů HVAC.


KDE TO FUNGUJE?


SPOLEČNOST LUSH SNÍŽILA DÍKY VENTILÁTORŮM NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ O 60 %

Společnost Lush Retail Ltd potřebovala zlepšit vnitřní podmínky ve svém závodě Hatch Pond Road v Poole v Dorsetu. Teploty na úrovni podlahy byly nekomfortně nízké, protože jejich topný systém nebyl schopen dosáhnout přijatelných podmínek. To také způsobilo vysoké náklady na energii, protože topný systém neustále běžel ve snaze dosáhnout nastavených parametrů.


Po instalaci systému Airius byly náklady na vytápění objektu sníženy o více než 60 %!


Nákupní centrum Kingdom

Nákupní centra mají jedny z nejvyšších nákladů na energie, pokud jde o vytápění a chlazení, a stále bojují s udržením příjemné teploty. Kingdom Shopping Center spolupracovalo se značkou Airius na návrhu a instalaci série 26 destratifikačních ventilátorů po celém centru. Výsledky daleko předčily očekávání klientů a umožnily Centru snížit základní úroveň termostatu o 6 °C a zároveň výrazně zlepšit komfort, což vedlo k výraznému snížení nákladů na energii a emisí CO₂. Projekt byl tak úspěšný, že přímo vedl k udělení ceny „The Green Apple – Gold Award“ za nejlepší environmentální postupy.


Mnoho společností a domácností musí čelit obrovským výzvám s rychle rostoucími náklady na energie – a předpovědi naznačují, že ty budou směrem k roku 2022 nadále růst.

V Airius zlepšujeme životní a pracovní podmínky pro všechny, pomáháme snižovat náklady na energie mnoha společnostem, abychom zmírnili dopad změny klimatu a skutečně přispěli k ochraně našeho životního prostředí.


Díky našim jedinečným odborným znalostem, vášni, oddanosti zákazníkům a nejlepší technologii, pro vás Airius zajistí bezkonkurenční pohodlí a ochranu.


Poskytujeme veškerý servis – poradenství, návrh, montáž, servis a údržbu.

8 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše